VEKST OG UTVIKLING. REALISERT.

Et unikt kompetansemiljø som integrerer transaksjonsrådgivning og ledelsesrådgivning
Kontor4 scaled

Hva gjør vi?

over skulderen scaled

Hvilke sektorer?

ontogeny moterom scaled

Hvorfor oss?

Ontogeny 2022 ansatte 9 scaled

Hvem er vi?

Ontogeny er et rådgivningsmiljø i skjæringspunktet mellom management consulting og corporate finance.

Vi hjelper selskaper med å realisere aksjonærverdier gjennom å sette retning, realisere utviklingstiltak og bistå i transaksjoner.

«Ontogeny (ontogeni på norsk) betyr utviklingen fra fosterstadium til voksent individ.»

Vår tilnærming

Ontogeni er en dekkende betegnelse for det vi gjør. Vi jobber med organisasjoner i vekst- eller modningsfasen som trenger fornyelse og omstilling for å utvikle seg videre.

Vi bidrar til dette gjennom et økosystem av tjenester i skjæringspunktet mellom ledelsesrådgivning og transaksjonsrådgivning.

Vi fokuserer alltid på verdiskaping

Vi etablerte Ontogeny basert på ideen om at betydelig verdi kan skapes for våre kunder ved å kombinere det beste fra konsulentbransjen, operativ ledelse og investorperspektivet.

 

Vi blir gjerne skitne på hendene

Vi har en «rull opp ermene»-tilnærming til å løse utfordringer sammen med våre kunder, og har seniorengasjement hvert skritt på veien.

 

Vi bidrar fra vugge til vekst

Vi arbeider med alt fra spennende vekstselskaper til store, multinasjonale selskaper – i tillegg til organisasjoner i offentlig og ideell sektor.

 

Vi har alltid analyser i bunn

Vi liker faktabaserte beslutninger, og vi har alltid en analytisk og metodisk inngang i våre prosjekter.

 

Vi snakker kundens språk

Vi er entusiastiske, dedikerte og «jordnære». Vår stil, kombinert med vår gode forretningsteft og kreativitet, gjør at det er både lønnsomt og inspirerende å jobbe med og hos oss.