VEKST OG UTVIKLING. REALISERT.

I Ontogeny jobber vi med organisasjoner i oppstarts-, vekst- eller modenhetsfasen som trenger fornying og omstilling for å utvikle seg videre. Vi bistår våre klienter og porteføljeselskaper med alt fra strategi, forretningsutvikling, omstilling og analyse til corporate finance. Fellesnevneren er vekst og utvikling.

CONSULTING

Våre seniorrådgivere i Ontogeny Consulting har lang fartstid fra etablerte konsulenthus, og bistår våre klienter i offentlig og privat sektor innen strategi, forretningsutvikling, investeringer, omstilling og analyse.

CORPORATE FINANCE

Våre rådgivere i Ontogeny Corporate Finance har erfaring fra en lang rekke M&A- og kapitaltransaksjoner, og tar våre klienter trygt gjennom hele transaksjonsprosessen slik at verdier ivaretas med minimal risiko. Vi er et verdipapirforetak med konsesjon fra Finanstilsynet.

INVESTMENT

Gjennom Ontogeny Investment er vi tett involvert i våre porteføljeselskaper, hvor vi som aktive eiere bidrar over tid i ulike roller avhengig av selskapenes behov.