NÅR VEKST ER MÅLET.

I Ontogeny jobber vi med selskaper som er i oppstarts-, vekst- eller modenhetsfasen som trenger fornying og omstilling for å utvikle seg videre.  Vi bistår våre klienter og porteføljeselskaper med bistand i alt fra strategi- og analysearbeid til corporate finance. Fellesnevneren er utvikling.

NÅR UTVIKLING ER MÅLET.

I Ontogeny jobber vi med selskaper som er i oppstarts-, vekst- eller modenhetsfasen som trenger fornying og omstilling for å utvikle seg videre.  Vi bistår våre klienter og porteføljeselskaper med bistand i alt fra strategi- og analysearbeid til corporate finance. Fellesnevneren er utvikling.

CONSULTING

Våre rådgiver i Ontogeny Consulting har lang fartstid fra etablerte konsulenthus, og bistår klienter i alle fasetter av forretningsutvikling og analysearbeid

Les mer

CORPORATE FINANCE

Våre rådgivere i  Ontogeny Corporate Finance har erfaring fra en lang rekke M&A- og kapitaltransaksjoner, og bistår som rådgivere gjennom hele transaksjonsprosessen

Les mer

INVESTMENT

Gjennom Ontogeny Investment er vi tett involvert i våre porteføljeselskaper, hvor vi som aktive eiere bidrar med bred kompetanse innen forretningsutvikling

Les mer