ONTOGENY CONSULTING

Varige resultater gjennom analytisk tilnærming, forretningsteft og «hands-on» gjennomføringskraft

CONSULTING

Varige resultater gjennom analytisk tilnærming, forretningsteft og «hands-on» gjennomføringskraft

TJENESTER

Ontogeny Consulting bidrar til varig verdiskaping gjennom å kombinere rådgivningsmiljøenes styrker med det beste fra operativ linjeledelse. Tung seniorinvolvering fra førsteklasses rådgivere som har hatt «skoa på», en analytisk, men pragmatisk tilnærming og et sterkt engasjement for å gjøre en forskjell er våre kjennetegn. Ontogeny består av dyktige seniorrådgivere, i tillegg til talentfulle og faglig sterke konsulenter og analytikere. Vi har unik kompetanse i skjæringspunktet mellom strategi, forretningsutvikling, organisasjonsutvikling og omstilling.

Entreprenørskap og vekst

 • Strategi
 • Forretningsmodell
 • Organisasjon og ledelse
 • Management for hire
U

Analyse

 • Datadreven analyse
 • Matematisk modellering
 • Optimering
 • Mulighetsstudier

Turnaround

 • Strategisk omstilling
 • Operasjonell forbedring
 • Finansiell restrukturering
 • Rekruttering

Andreas Thalund-Fossen

Partner

Bjørn Harald Hansen

Partner

Rolf Kragerud

Partner