CORPORATE FINANCE

Våre rådgivere har erfaring fra en lang rekke M&A- og kapitaltransaksjoner,
og tar våre klienter trygt gjennom hele transaksjonsprosessen

Ontogeny Corporate Finance (Org. Nr. 926 379 828) har konsesjon fra Finanstilsynet etter verdipapirhandelloven 2-1 (1) og 2-1 (2).

Vi kan bistå våre klienter med ulike transaksjoner som er konsesjonspliktige som kapitalinnhenting, mottak og formidling av ordre knyttet til ett eller flere finansielle instrumenter, utførelse av ordre på vegne av kunde, og plassering av finansielle instrumenter der foretaket ikke avgir fulltegningsgaranti.

Videre kan vi yte rådgivning om foretaks kapitalstruktur, industrielle strategi og beslektede spørsmål, samt rådgivning og tjenester i forbindelse med fusjoner og oppkjøp av foretak, utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger, finansielle analyser og andre former for generelle anbefalinger vedrørende transaksjoner i finansielle instrumenter.

Våre rådgivere har omfattende erfaring fra en lang rekke M&A- og kapitaltransaksjoner. Dette inkluderer fusjoner, oppkjøp og kapitalinnhenting fra anerkjente investeringsselskaper.

Vi har praktisk operativ erfaring,  transaksjonserfaring og inngående kompetanse fra mange sektorer. Eksempelvis IT, oljeservice, bygg og anlegg (inkl. tekniske underfag), detaljhandel og media.

Vi har en analytisk, men pragmatisk tilnærming og bistår som rådgivere i alle deler av transaksjonsprosessen fra selskapsanalyse, utarbeidelse  av «business case», og frem til vel gjennomført oppdrag.

Corporate finance-tjenester kan om ønskelig integreres med consulting-tjenester for å forberede en transaksjon og sikre synergier og verdiutvikling i etterkant.

RÅDGIVER VED EIERSKIFTE (M&A)

K

Bedriftsmegling / Kjøp og salg av virksomheter

K

Buy & Build / Fusjoner

K

Spin-off / Fisjoner

K

Management Buy Out (MBO)

K

Representant for Kjøper eller Selger

MOTTA INVESTERINGSTILBUD

K

Scaleups og modne virksomheter

Vi har en rekke oppdrag for modne virksomheter som søker vekstkapital eller nye eiere (helt eller delvis) av ulike grunner. Dersom dette er interessant kan du registrere deg direkte i vår investordatabase for å motta utvalgte investeringstilbud som passer dine kriteria.

Startups / tidligfase virksomheter

Er du en investor som vurderer å investere mer enn 250 000 NOK i oppstartsvirksomhet(er)? Registrer deg hos vår agent Pitch40 for å motta investeringstilbud på utvalgte selskap som søker vekstpartnere og -kapital.

RÅDGIVER VEDRØRENDE FINANSIERING

K

Emisjoner

K

Folkefinansiering

K

Eiendomsfinansiering

K

Nedsalgsprogram

K

Lån og obligasjoner