CORPORATE FINANCE

Våre rådgivere har erfaring fra en lang rekke M&A- og kapitaltransaksjoner,
og tar våre klienter trygt gjennom hele transaksjonsprosessen

Våre rådgivere har omfattende erfaring fra en lang rekke M&A- og kapitaltransaksjoner. Dette inkluderer fusjoner, oppkjøp og kapitalinnhenting fra anerkjente investeringsselskaper.

Vi har praktisk operativ erfaring,  transaksjonserfaring og inngående kompetanse fra mange sektorer. Eksempelvis IT, oljeservice, bygg og anlegg (inkl. tekniske underfag), detaljhandel og media.

Vi har en analytisk, men pragmatisk tilnærming og bistår som rådgivere i alle deler av transaksjonsprosessen fra selskapsanalyse, utarbeidelse  av «business case», og frem til vel gjennomført oppdrag.

Corporate finance-tjenester kan om ønskelig integreres med consulting-tjenester for å forberede en transaksjon og sikre synergier og verdiutvikling i etterkant.

Ontogeny Corporate Finance har konsesjon som verdipapirforetak, og kan bistå våre klienter med ulike transaksjoner som er konsesjonspliktige. Vi bistår med kapitalinnhenting, mottak og formidling av ordre knyttet til ett eller flere finansielle instrumenter, utførelse av ordre på vegne av kunde, og plassering av finansielle instrumenter der foretaket ikke avgir fulltegningsgaranti.

Videre kan vi yte rådgivning om foretaks kapitalstruktur, industrielle strategi og beslektede spørsmål, samt rådgivning og tjenester i forbindelse med fusjoner og oppkjøp av foretak, utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger, finansielle analyser og andre former for generelle anbefalinger vedrørende transaksjoner i finansielle instrumenter.

RÅDGIVER VED EIERSKIFTE (M&A)

K

Bedriftsmegling

K

LBO/MBO

K

Fusjoner

K

Spin-off/fisjoner

K

Verdivurdering

RÅDGIVER VEDRØRENDE FINANSIERING

K

Emisjoner

K

Folkefinansiering

K

Eiendomsfinansiering

K

Nedsalgsprogram

K

Lån og obligasjoner

MOTTA INVESTERINGSTILBUD

K

Vi kobler bedrifter som søker kapital med investorer