CORPORATE FINANCE

Våre rådgivere i Ontogeny Corporate Finance har erfaring fra en lang rekke M&A- og kapitaltransaksjoner, og tar våre klienter trygt gjennom hele transaksjonsprosessen slik at verdier ivaretas med minimal risiko

TJENESTER

Ontogeny Corporate Finance består av erfarne rådgivere med omfattende erfaring fra en lang rekke M&A- og kapitaltransaksjoner. Våre rådgivere har allsidig erfaring med fusjoner, oppkjøp og kapitalinnhenting fra anerkjente finansmiljøer, fra investeringsselskaper og fra operativ virksomhet.

Vi har inngående kompetanse og transaksjonserfaring fra en rekke sektorer som IT, oljeservice, bygg og anlegg (inkl. tekniske underfag), detaljhandel og media. Vi har en analytisk, men pragmatisk tilnærming og bistår som rådgivere i alle deler av transaksjonsprosessen fra selskapsanalyse og «business case»-utarbeidelse og frem til vel gjennomført oppdrag.

Corporate finance-tjenester integreres gjerne med consulting-tjenester for å forberede en transaksjon og sikre synergier og verdiutvikling i etterkant.

Ontogeny Corporate Finance har konsesjon som verdipapirforetak, og kan bistå våre klienter med ulike transaksjoner som er konsesjonspliktige. Vi bistår med kapitalinnhenting, mottak og formidling av ordre knyttet til ett eller flere finansielle instrumenter, utførelse av ordre på vegne av kunde, og plassering av finansielle instrumenter der foretaket ikke avgir fulltegningsgaranti.

Videre kan vi yte rådgivning om foretaks kapitalstruktur, industrielle strategi og beslektede spørsmål, samt rådgivning og tjenester i forbindelse med fusjoner og oppkjøp av foretak, utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger, finansielle analyser og andre former for generelle anbefalinger vedrørende transaksjoner i finansielle instrumenter.

RÅDGIVER VED EIERSKIFTE (M&A)

K

Bedriftsmegling

K

LBO/MBO

K

Fusjoner

K

Spin-off/fisjoner

K

Verdivurdering

RÅDGIVER VEDRØRENDE FINANSIERING

K

Emisjoner

K

Folkefinansiering

K

Eiendomsfinansiering

K

Nedsalgsprogram

K

Lån og obligasjoner

INVESTOR NETTVERK

K

Kvalitetssikrede selskaper

K

Gode investeringsmuligheter

K

Bygge investornettverk

K

Arrangementer

Espen Sten Johansen

Partner

Jan Wessel Bratterud

Partner

Henrik Sundt

Associated Partner

Nicolay Ingebretsen

Advisor M&A