CORPORATE FINANCE

Våre rådgivere i Ontogeny Corporate Finance har erfaring fra en lang rekke M&A- og kapitaltransaksjoner, og tar våre klienter trygt gjennom hele transaksjonsprosessen slik at verdier ivaretas med minimal risiko

TJENESTER

Ontogeny Corporate Finance består av erfarne rådgivere med omfattende erfaring fra en lang rekke M&A- og kapitaltransaksjoner. Våre rådgivere har allsidig erfaring med fusjoner, oppkjøp og kapitalinnhenting fra anerkjente finansmiljøer, fra investeringsselskaper og fra operativ virksomhet. Vi har inngående kompetanse og transaksjonserfaring fra en rekke sektorer som IT, oljeservice, bygg og anlegg (inkl. tekniske underfag), detaljhandel og media. Vi har en analytisk, men pragmatisk tilnærming og bistår som rådgivere i alle deler av transaksjonsprosessen fra selskapsanalyse og «business case»-utarbeidelse og frem til vel gjennomført oppdrag. Corporate finance-tjenester integreres gjerne med consulting-tjenester for å forberede en transaksjon og sikre synergier og verdiutvikling i etterkant.

RÅDGIVER VED EIERSKIFTE (M&A)

K

Bedriftsmegling

K

LBO/MBO

K

Fusjoner

K

Spin-off/fisjoner

K

Verdivurdering

RÅDGIVER VEDRØRENDE FINANSIERING

K

Emisjoner

K

Folkefinansiering

K

Eiendomsfinansiering

K

Nedsalgsprogram

K

Lån og obligasjoner

INVESTORNETTVERK

K

Kvalitetssikrede selskaper

K

Gode investeringsmuligheter

K

Bygge investornettverk

K

Arrangementer

Espen Sten Johansen

Partner

Jan Wessel Bratterud

Partner

Henrik Sundt

Associated Partner