TEAMET

Hvem er vi?

En samling av nysgjerrige rådgivere som sammen skaper en dynamisk og inspirerende arbeidsplass

 

Vår styrke ligger i den solide kombinasjonen av partnere med lang erfaringsbase og nøye utvalgte, ambisiøse talenter som jobber tett sammen i et vennlig og støttende miljø.

Hos Ontogeny er vi ikke bare opptatt av å levere gode resultater, men også av å bygge en unik utviklingsarena for våre ansatte.

Et sted hvor dyktighet møter dedikasjon, og analytiske ferdigheter kombineres med ekte entusiasme.

Andreas Thalund-Fossen

Andreas Thalund-Fossen

Group Partner

+47 969 00 325

atf@ontogeny.no

Andreas har i mange år arbeidet i og med store, internasjonale selskaper og har et globalt perspektiv. Han har omfattende erfaring knyttet til endring og omstiling, forbedringsarbeid, snuoperasjoner, IT og supply chain. Både som rådgiver til styrer, som innleid daglig leder eller innkjøpsdirektør i store omstillings-prosesser, eller som rådgiver og pådriver for ledere som gjennomfører omfattende endringsprosesser.

Anit Abdullahu

Anita Abdullahu

Consultant

+47 950 01 995

aab@ontogeny.no

Anita er utdannet sivilingeniør fra NTNU i Industriell Økonomi og Teknologiledelse, med spesialisering i økonomisk analyse og optimering. Hun har flere års erfaring fra detaljhandel og har hatt posisjoner som IT-ansvarlig og controller. Hun bringer også med seg erfaring innen prosjekt- og endringsledelse gjennom varierte konsulentprosjekter.

Bernhard B. Brynsrud

Bernhard Belaunde Brynsrud

Associate

+47 473 58 621

bbb@ontogeny.no

Bernhard har en Master of Science in Business (MSc) med spesialisering i Sustainable Finance fra Handelshøyskolen BI, med et utvekslingsopphold ved NOVA School of Business and Economics i Lisboa, Portugal.
Han har erfaring med analyse fra ulike prosjekter, tidligere internships og studier.

Bjørn Harald Hansen

Bjørn Harald Hansen

Group Partner

+47 405 64 040

bhh@ontogeny.no

Bjørn Harald har 25 års erfaring fra konsulentvirksomhet, finansbransjen og operative lederroller. Han er kjent som en problemløser og en «allrounder» som har arbeidet med et bredt spekter av problemstillinger relatert til strategi, forretningsutvikling, analyse og organisasjonsutvikling for både store konsern og vekstbedrifter. Han har også omfattende rådgivningserfaring fra offentlig sektor.

Daniel Stefano Dilling

Daniel Stefano Dilling

Partner

+47 994 92 165

dsd@ontogeny.no

Daniel har 15 års erfaring med å lede store kundeprosjekter og team i privat og offentlig sektor. Dyp kunnskap innen retail, telekom og media. Jobber med prosessforbedring, digitalisering, driftsmodell, styringsmodell og endringsledelse for å sikre verdirealisering for kunden. Bakgrunn fra Accenture og NTNU Industriell økonomi.

Espen S. Johansen

Espen Sten Johansen

Group Partner

+47 918 54 440

esj@ontogeny.no

Espen har 18 års erfaring fra energi- og finanssektoren, fra operasjonelle og rådgivende roller i Oslo, Houston, London og Dubai. Han innehar betydelig kompetanse innen egenkapitals- og gjeldsfinansiering, teknologi- og forretningsutvikling, kommersialisering, markedsføring og etableringen av strategiske partnerskap.

Jan Fredrik Herud

Jan Fredrik Herud

Consultant

+47 950 05 448

jfh@ontogeny.no

Jan Fredrik har en master i Industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU, med spesialisering i finans og marin teknikk. Jan Fredrik har erfaring med analyse og finansiell modellering fra studier og ulike prosjekter, i tillegg til tidligere internships.

Jan Wessel Bratterud

Jan Wessel Bratterud

Group Partner

+47 916 48 411

jwb@ontogeny.no

Jan har 17 års erfaring som produkt-, markedsførings- og alliansedirektør innen IT-markedet. Han har bred erfaring fra globale IT-selskap og mindre start-ups, med lang internasjonal fartstid. De siste 20 årene har Jan drevet med corporate finance, samt investeringer i ulike virksomheter. Han leder i dag også investeringsselskapet MTI Vekst.

Ole Herman Imset

Ole Herman Imset

Associate

+47 954 54 130

ohi@ontogeny.no

Ole Herman har nylig avsluttet sitt studie ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) der han fullførte sin mastergrad i Industrial Economy and Technology Management (Indøk). Han begynner for fullt i Ontogeny sommeren 2024, men bistår allerede selskapet med en rekke oppgaver og kundeoppdrag.

Rolf Kragerud

Rolf Kragerud

Group Partner

+47 911 98 815

rk@ontogeny.no

Rolf har 28 års erfaring fra konsulent- og finansbransjen og fra operative lederroller i næringslivet. Han har gjennom hele karrieren arbeidet med selskaper som har vært i en betydelig omstillingssituasjon som følge av strategiske, teknologiske, markedsmessige og/eller eiermessige endringer. Han har bl.a. vært med på å bygge opp Accentures strategiavdeling i Oslo og arbeidet i McKinsey & Co.

Sebastian G. Sande

Sebastian G. Sande

Consultant

+47 482 01 080

sgs@ontogeny.no

Sebastian har en mastergrad i Accounting and Finance fra London School of Economics. Videre har han en Bachelorgrad fra University of Edinburgh med hovedvekt på finans. I løpet av bacheloren tilbrakte han et år på utveksling på Bocconi i Milano.

Øyvind R. Eikeland

Øyvind R. Eikeland

Director

+47 992 96 112

ore@ontogeny.no

Øyvind har lang erfaring innen strategiarbeid og M&A fra flere av de største konsulent- og finanshusene. Han har en Master of Science (MSc), Applied Economics and Finance fra Copenhagen Business School.

Sindre Halvorsen

Sindre Halvorsen

Consultant

+47 476 77 801

sha@ontogeny.no

Sindre har en mastergrad i business med spesialisering i finans fra BI Norwegian Business School, med utvekslingsopphold ved Xi’an Jiaotong-Liverpool University i Suzhou, Kina. Han har bakgrunn som analytiker i BDO Advisory, hvor han har bistått selskaper med alt fra kapitalinnhenting til utvikling og implementering av nye strategier.