FORTRINN

Hvorfor oss?

Ontogeny kombinerer sterk strategisk og analytisk kompetanse med gjennomføringskraft

 

Kombinasjonen av faktabasert innsikt og erfarne rådgivere med et strategisk blikk gir grunnlag for varige endringer og verdirealisering.

Vår entusiastiske, dedikerte og «jordnære» stil kombinert med forretningsteft og kreativitet gjør at det er både lønnsomt og inspirerende å arbeide sammen med oss.

«Riktig» størrelse

  • Stor nok til å ha bredde i kompetanse og en velutviklet «verktøykasse»
  • Liten nok til å være kostnadseffektiv, fleksibel og 100% dedikert til deg som kunde

Bred seniorinvolvering

  • Tung seniorinvolvering i prosjektgjennomføring
  • Seniorer med erfaring fra rådgivning, operativ ledelse og investeringsvirksomhet

Solid metodikk

  • Analytisk, men pragmatisk tilnærming
  • Sterke problemløsningsferdigheter

Trivelig og fremoverlent

  • Dedikasjon og entusiasme
  • Samarbeidsvillig tilnærming, men utfordrer akseptert tenkning