ONTOGENY INVESTMENT

Investering av tid og penger i vekstselskaper med stort potensial

INVESTMENT

Investering av tid og penger i vekstselskaper med stort potensial

VÅRE PORTEFØLJESELSKAPER

Ontogeny Investment investerer tid og penger i spennende vekstselskaper som har forutsetninger for lønnsom vekst, og hvor vi kan gjøre en reell forskjell for å realisere potensialet. Vi er både medgündere i oppstartsselskaper og går inn i mer modne selskaper. Vi involverer oss tungt både strategisk og operativt og tar på oss ulike roller over tid, avhengig av behovene. Det kan være i midlertidige lederroller eller som rådgiver innen strategi, forretningsutvikling, kapitalinnhenting, partnersøk mv. Vi fokuserer ikke på utvalgte sektorer, men hviler på bransje- og fagkompetansen i teamet for å være relevante og utløsende for videre vekst og utvikling.

Christiania Partners AS

(08.2019 – )

Christiania Partner ble etablert i samarbeid med flere eksperter innen detaljhandel, med en visjon om å bli en unik aktør innen Tax Free-salg. Våren 2021 skal Christiania Partners, i konsortium med den franske Tax Free-aktøren, Lagardére, by på rettighetene til å drifte Tax Free-butikkene ved norske flyplasser. Sammen ønsker konsortiet å tilby unike konsepter, hvor både kundeopplevelser og effektiv og bærekraftig drift står i høysetet.

Ontogeny Group er dypt involvert i etableringen av Christiania Partners og konsortiet med Lagardére, hvor våre rådgivere bidrar med kompetanse innen forretningsutvikling og finansiering. 

Rebel Group AS

(04.2019 – )

Rebel Group er en nyetablert vin- og brennevinsaktør som skal utvikle egne merkevarer og drive importørvirksomhet av anerkjente, internasjonale merkevarer. Selskapet har målsetting om å være et friskt pust i det nordiske markedet. Gjennom innovasjon, kompetanse og en kompromissløs tankegang rundt kvalitet og kommersialisering ønsker de å skape morgendagens vintrender i Norge, og være en ledende brennevinsaktør nasjonalt og internasjonalt.

Ontogeny Group har vært aktivt med i etableringen av Rebel Group. Vi har en sentral rolle i utviklingen av selskapet og bidrar med bransjeinnsikt og forretningsutviklingskompetanse.

Iceland Mat AS

(08.2017 – )

Iceland Mat er et dagligvarekonsept med fokus på frossenmat. Konseptet er basert på den engelske dagligvarekjeden Iceland Foods. Iceland er en av Storbritannias raskest voksende og mest innovative matkjeder, anerkjent som et av de beste selskapene å jobbe for i Storbritannia. Iceland Mat innehar rettighetene til å drive Iceland i Norge og har åpnet fem butikker i Norge, i tillegg til å ha etablert distribusjon av varer gjennom etablerte butikkjeder, deriblant Europris AS og Circle K AS.

Ontogeny Group er involvert i Iceland Mat AS som aktiv medeier. Vårt team er i stor grad engasjert i arbeidet med å videreutvikle konseptet på norsk jord. Som aktiv medeier bidrar Ontogeny både operativt, finansielt og i styret.

Vitir AS

(08.2018 – )

Vitir AS er en norsk leverandør av en patentsøkt, trådløs infrastruktur for sensorikk knyttet til «tingenes internett» (Internet of Things, IoT). Med enestående rekkevidde og fleksibilitet knytter deres nettverksløsning sammen tusenvis av ulike sensorer basert på et vidt spekter av kommunikasjonsstandarder. Løsningene er spesielt godt egnet for velferdsteknologi (kroppsbårne sensorer) og digitalisering av store forretningsbygg.

Ontogeny Group er en aktiv medeier i Vitir AS og bidrar med ekspertise på strategi-, forretnings- og organisasjonsutvikling i tett samarbeid med gründerne i selskapet. Vårt team har også bidratt aktivt i forbindelse med emisjoner og partnersøk.

aScan AS

(08.2017 – 11.2019)

aScan AS er et programvareselskap som leverer det selvstyrte lagersystemet Aktiv Forsyning som forenkler og optimaliserer materiellbestilling for sykehjem, sykehus, hjemmetjenester og legevakter. aScan International AS har ansvar for å utvikle internasjonale markeder. Systemet til aScan kan vise til dokumenterte kostnadsbesparelser gjennom å redusere tidsbruk, lagerbeholdning og antall produktvarianter som benyttes. Selskapet var årets Gaselle i Akershus i Dagens Næringslivs gasellekåring i 2018.

Ontogeny Group har hatt et hovedansvar for å etablere og utvikle aScan International. Vi har også ledet arbeidet med å få på plass en internasjonal partner. OneMed, en stor, internasjonal leverandør av medisinsk forbruksmateriell, har kjøpt vår eierandel og er nå majoritetseier i aScan AS.

Ontogeny Group AS

MVA 819 386 552

Klingenberggaten 7B

0161 Oslo

Ontogeny Group AS

MVA 819 386 552

Klingenberggaten 7B

0161 Oslo