ONTOGENY GROUP

Strategisk utviklingspartner for virksomheter i endring

ONTOGENY GROUP

Strategisk utviklingspartner for virksomheter i endring

OM ONTOGENY

Ontogeny Group jobber med selskaper som er i oppstarts-, vekst- eller modenhetsfasen som trenger fornying og omstilling for å utvikle seg videre.  Fellesnevneren er utvikling.Vi tilfører kraft og presisjon i utvikling og realisering av en virksomhets forretningsmodell.  Ontogeny Group bidrar med strategisk og analytisk kompetanse som setter retning og gir grunnlag for en ambisiøs, men realistisk gjennomføringsplan. Tung lederkompetanse sikrer gjennomføringskraft og fremdrift.

Vår kjernekompetanse favner strategi, forretningsutvikling, corporate finance, resultatforbedringer og snuoperasjoner.Ontogeny Group består av erfarne personer med toppleder- og seniorrådgiverkompetanse, med dokumenterte resultater fra både tidigfaseselskaper, vekstselskaper og store, modne selskaper.

Vi har en fleksibel kompensasjons-struktur og kan gjerne kombinere løpende honorarer med oppgjør i aksjer. Ontogeny Group ønsker å ta eierposisjoner i spennende selskaper med stort utviklingspotensial hvor vi i kraft av vår kompetanse, bransjekunnskap og relasjonsbase kan utgjøre en reell forskjell. Vi kan også ta på oss lengre ”management for hire”- eller prosjektlederoppdrag samt tiltre styreposisjoner.

Ontogeny Groups ambisjon er å skape en morsom arbeidshverdag gjennom å jobbe med spennende selskaper og utfordrende forretnings-problemstillinger. Vår entusiastiske, dedikerte og «nedpå» stil kombinert med vår gode forretningsteft og kreativitet gjør at det er både lønnsomt og inspirerende å arbeide sammen med Ontogeny Group.