ONTOGENY GROUP

Ontogeni betyr utvikling fra fosterstadium til voksent individ – vi bistår som strategisk utviklingspartner for organisasjoner i endring 

OM ONTOGENY

Ontogeny Group bistår organisasjoner i privat, ideell og offentlig sektor som er i oppstarts-, vekst- eller modenhetsfasen som trenger fornying og omstilling for å utvikle seg videre.  Fellesnevneren er vekst og utvikling. Vi tilfører kraft og presisjon i utvikling og realisering av en organisasjons forretningsmodell.  Ontogeny Group bidrar med strategisk og analytisk kompetanse som setter retning og gir grunnlag for en ambisiøs, men realistisk gjennomføringsplan. Tung lederkompetanse sikrer gjennomføringskraft og fremdrift.

Vår kjernekompetanse favner strategi, forretningsutvikling, omstilling, analyse og corporate finance. Ontogeny Group består av erfarne rådgivere med toppleder- og senior kompetanse, og dokumenterte resultater fra både tidligfaseselskaper, vekstselskaper og store, modne selskaper.

Vi har en fleksibel kompensasjonsstruktur og kan gjerne kombinere løpende honorarer med oppgjør i aksjer. Ontogeny Group ønsker å ta eierposisjoner i spennende selskap med stort utviklingspotensial hvor vi i kraft av vår kompetanse, bransjekunnskap og relasjonsbase kan utgjøre en reell forskjell. Vi kan også ta på oss lengre ”management for hire”- eller prosjektlederoppdrag samt tiltre styreposisjoner.

Ontogeny Groups ambisjon er å skape en variert og givende arbeidshverdag gjennom å jobbe med spennende selskaper og utfordrende, forretningsrelatert problemstillinger.

Vår entusiastiske, dedikerte og «jordnære» stil kombinert med vår gode forretningsteft og kreativitet gjør at det er både lønnsomt og inspirerende å arbeide sammen med Ontogeny Group.