Agilia AS er det opprinnelige NSB Trafikkservice AS og leverer tjenester som renhold, desinfisering, graffitifjerning og tilhørende tjenester hovedsakelig til jernbaneoperatører. Ca. 200 ansatte og 180 MNOK i årlig omsetning.

Ontogeny gjennomførte først en virksomhetsgjennomgang for å forstå selskapets operative, strategiske og eiermessige problemstillinger. Ontogeny ble deretter bedt om å videreføre arbeidet gjennom å detaljere en virksomhetsstrategi med fokus på omstilling og selektiv vekst, for å møte lønnsomhetsutfordringer som følge av konkurranseutsetting av selskapets tjenesteportefølje. Ontogeny har gjennom en tett prosess med Agilias ledelse og styre, synliggjort de strategiske utfordringene selskapet står overfor, og utarbeidet  en detaljert gjennomføringsplan for realisering av de strategiske målsettingene.

Ontogeny team

  • Bjørn Harald Hansen
  • Rolf Kragerud
  • Jan Fredrik Herud
  • Sindre Halvorsen