Ascan AS (Tidligere Aluna AS, nå OneMed) er et SW selskap som har utviklet en ledende løsning for anskaffelse og administrasjon av medisinske forbruksartikler til bruk på pleiehjem, klinikker og andre helseforetak. Selskapet ble startet av 4 grundere og ble i 2019 kåret til Gasellebedrift i Dagens Næringsliv. Ascan kontaktet Ontogeny for å søke bistand til videre vekst utenfor Norge, da selskapet allerede hadde en sterk posisjon i hjemmemarkedet.

Ascan var en klassisk oppstartsbedrift i rask vekst og med begrensede midler til innkjøp av konsulenttjenester. Ontogeny inngikk derfor en avtale som innebar et deloppgjør i aksjer. Ontogeny bisto selskapet i å kartlegge markedsmuligheter i- og utenfor Norden, identifiserte mulige samarbeids- og distribusjonspartnere, samt kartla regulatoriske forhold som hadde betydning for prioritering av de aktuelle markedene. I kartleggingsprosessen ble det identifisert en mulig samarbeidspartner i Sverige som også ønsket å kjøpe seg inn på eiersiden i Ascan.

Ontogeny bisto i verdsettingen av Ascan samt i å strukturere opp selve transaksjonen som endte opp med salg av 50% av Ascan og en tydelig satsing i Sverige og Finland. I forbindelse med prosessen solgte Ontogeny seg ut av selskapet med en god fortjeneste. 

Ontogeny team

  • Bjørn Harald Hansen
  • Rolf Kragerud
  • Andreas Thalund-Fossen
  • Øvrig teammedlem er ikke lenger ansatt i Ontogeny