ONTOGENY CONSULTING

Varige resultater gjennom analytisk tilnærming, forretningsteft og «hands-on» gjennomføringskraft

CONSULTING

Varige resultater gjennom analytisk tilnærming, forretningsteft og «hands-on» gjennomføringskraft

PROSJEKTBESKRIVELSE | ELVEBREDDEN CATERING

Elvebredden Catering har ambisjoner om videre vekst, men opplevde kortsiktige utfordringer som måtte løses for å etablere fundamentet for videre ekspansjon. Utfordringene knyttet seg til forbedring av selskapets drift, herunder å få på plass nye ansatte i nøkkelposisjoner og etablere gode incentivordninger for disse, samt snu den negative trenden i lønnsomheten. I den forbindelse ble Ontogeny Consulting engasjert. Teamet opererte som rådgivere for eier i prosessen med å løse de driftsmessige utfordringene, samt med å videreutvikle konsernet gjennom både organisk vekst og eventuelle oppkjøp.

Andreas Thalund-Fossen

Partner

Bjørn Harald Hansen

Partner

Rolf Kragerud

Partner

Ontogeny Group AS

MVA 819 386 552

Klingenberggaten 7B

0161 Oslo

Ontogeny Group AS

MVA 819 386 552

Klingenberggaten 7B

0161 Oslo