ONTOGENY CONSULTING

Lasting results through analytical approach, business flair and hands-on execution power

PROSJEKTBESKRIVELSE | ELVEBREDDEN CATERING

Elvebredden Catering har ambisjoner om videre vekst, men opplevde kortsiktige utfordringer som måtte løses for å etablere fundamentet for videre ekspansjon. Utfordringene knyttet seg til forbedring av selskapets drift, herunder å få på plass nye ansatte i nøkkelposisjoner og etablere gode incentivordninger for disse, samt snu den negative trenden i lønnsomheten. I den forbindelse ble Ontogeny Consulting engasjert. Teamet opererte som rådgivere for eier i prosessen med å løse de driftsmessige utfordringene, samt med å videreutvikle konsernet gjennom både organisk vekst og eventuelle oppkjøp.

Andreas Thalund-Fossen

Partner
T: +47 969 00 325
M: atf@ontogeny.no

Bjørn Harald Hansen

Partner
T: +47 405 64 040
M: bhh@ontogeny.no

Rolf Kragerud

Partner
T: +47 911 98 815
M: rk@ontogeny.no