Elvebredden Catering har ambisjoner om videre vekst, men opplevde kortsiktige utfordringer som måtte løses for å etablere fundamentet for videre ekspansjon. Utfordringene knyttet seg til forbedring av selskapets drift, herunder å få på plass nye ansatte i nøkkelposisjoner og etablere gode incentivordninger for disse, samt snu den negative trenden i lønnsomheten. I den forbindelse ble Ontogeny Consulting engasjert. Teamet opererte som rådgivere for eier i prosessen med å løse de driftsmessige utfordringene, samt med å videreutvikle konsernet gjennom både organisk vekst og eventuelle oppkjøp. 

Ontogeny team

  • Bjørn Harald Hansen