ONTOGENY CONSULTING

Varige resultater gjennom analytisk tilnærming, forretningsteft og «hands-on» gjennomføringskraft

CONSULTING

Varige resultater gjennom analytisk tilnærming, forretningsteft og «hands-on» gjennomføringskraft

PROSJEKTBESKRIVELSE | VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE

 

I forbindelse med sammenslåing av fylkeskommunene i Vestfold og Telemark fra 1. jan 2020 ledet nytilsatt prosjektrådmann et omfattende integrasjonsarbeid. I integrasjonsarbeidet er utvikling og innføring av et helhetlig styrings- og plansystem en sentral arbeidsstrøm, som er selve navet god og effektiv tjenesteproduksjon kretser rundt. I 2018 ønsket prosjektrådmannen derfor å få beskrevet et helhetlig styrings- og plansystem, som på en strukturert, visuell og lettfattelig måte presenterer systemet, og rasjonalet for det.

Ontogeny Consulting løste oppdraget primært gjennom dokumentstudier og tett dialog med nøkkelaktører i de to opprinnelige organisasjonene. I stedet for å introdusere en omfattende, generisk modell for styrings- og plansystem tok teamet utgangspunkt i det beste i eksisterende systemer og tilpasset dette til uttrykte behov og ønsker i organisasjonen. Det ble lagt opp til løpende dialog og avstemming med prosjektrådmann for å teste hypoteser og skisser, for å fokusere arbeidet og sikre fremdrift i tråd med ønsker fra organisasjonens administrative ledelse.

Ontogeny Consulting leverte en omfattende beskrivelse av organisasjonsmodellen den nye fylkeskommunen skulle bygges etter, samt et dokument som redegjør for et helhetlig plan- og styringssystem. Disse dokumentene ble levert til og benyttet av prosjektrådmannen i etableringen av den nye organisasjonen. Begge dokumentene er sentrale i dagens organisasjon og videreutviklingen av nye Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Andreas Thalund-Fossen

Partner

Bjørn Harald Hansen

Partner

Rolf Kragerud

Partner

Ontogeny Group AS

MVA 819 386 552

Klingenberggaten 7B

0161 Oslo

Ontogeny Group AS

MVA 819 386 552

Klingenberggaten 7B

0161 Oslo