ONTOGENY CONSULTING

Lasting results through analytical approach, business flair and hands-on execution power

Bistand i utviklingen av vekststrategi for en rekke oppstartselskaper gjennom SmartInnovation Norway

Andreas Thalund-Fossen

Partner
T: +47 969 00 325
M: atf@ontogeny.no

Bjørn Harald Hansen

Partner
T: +47 405 64 040
M: bhh@ontogeny.no

Rolf Kragerud

Partner
T: +47 911 98 815
M: rk@ontogeny.no