ONTOGENY CONSULTING

Varige resultater gjennom analytisk tilnærming, forretningsteft og «hands-on» gjennomføringskraft

CONSULTING

Varige resultater gjennom analytisk tilnærming, forretningsteft og «hands-on» gjennomføringskraft

PROSJEKTBESKRIVELSE | HAB CONSTRUCTION

Hovedaksjonær og daglig leder ønsket å tre av fra sin stilling, og samtidig selge seg ned i selskapet. Fra andre nøkkelpersoner i selskapet var det ytret ønske om å kjøpe seg opp, men partene var ikke kommet til enighet om transaksjonsvilkår. Ontogeny bistod med verdivurdering og rådgivning i salgsprosessen, og iverksatte rekruttering av ny daglig leder, styreleder og styremedlem.

 Det ble gjennomført verdivurdering av selskapet, som dannet grunnlaget for aksjetransaksjon mellom hovedaksjonær og aksjonærene som ønsket å kjøpe seg opp i selskapet. Ontogeny fasiliterte prosessen som en objektiv tredjepart, og rådga både selgende og kjøpende aksjonærer i forhandlingene om transaksjonsvilkår.

Videre ble det iverksatt rekrutteringsprosess for ny daglig leder, styreleder og eksternt styremedlem, med en ambisjon om å bygge en mer profesjonell organisasjon, hvor samspillet mellom ny daglig leder og ny styreleder stod sentralt i rekrutteringsprosessen.

 

Andreas Thalund-Fossen

Partner

Bjørn Harald Hansen

Partner

Rolf Kragerud

Partner

Ontogeny Group AS

MVA 819 386 552

Klingenberggaten 7B

0161 Oslo

Ontogeny Group AS

MVA 819 386 552

Klingenberggaten 7B

0161 Oslo