ONTOGENY CONSULTING

Lasting results through analytical approach, business flair and hands-on execution power

PROSJEKTBESKRIVELSE | HAB CONSTRUCTION

Hovedaksjonær og daglig leder ønsket å tre av fra sin stilling, og samtidig selge seg ned i selskapet. Fra andre nøkkelpersoner i selskapet var det ytret ønske om å kjøpe seg opp, men partene var ikke kommet til enighet om transaksjonsvilkår. Ontogeny bistod med verdivurdering og rådgivning i salgsprosessen, og iverksatte rekruttering av ny daglig leder, styreleder og styremedlem.

 Det ble gjennomført verdivurdering av selskapet, som dannet grunnlaget for aksjetransaksjon mellom hovedaksjonær og aksjonærene som ønsket å kjøpe seg opp i selskapet. Ontogeny fasiliterte prosessen som en objektiv tredjepart, og rådga både selgende og kjøpende aksjonærer i forhandlingene om transaksjonsvilkår.

Videre ble det iverksatt rekrutteringsprosess for ny daglig leder, styreleder og eksternt styremedlem, med en ambisjon om å bygge en mer profesjonell organisasjon, hvor samspillet mellom ny daglig leder og ny styreleder stod sentralt i rekrutteringsprosessen.

 

Andreas Thalund-Fossen

Partner
T: +47 969 00 325
M: atf@ontogeny.no

Bjørn Harald Hansen

Partner
T: +47 405 64 040
M: bhh@ontogeny.no

Rolf Kragerud

Partner
T: +47 911 98 815
M: rk@ontogeny.no