NCH Nokas Cash handling er en del av Nokas konsernet (nå Avarn Security), og leverer tjenester innen fysisk og digital håndtering av kontanter. Selskapet var etablert i Norge, Sverige, Danmark, og Finland og drev et bredt spekter av kontanthåndteringstjenester. Økende digitalisering innen betalingstjenester og dramatisk reduksjon i bruk av kontanter utfordret hele forretningsmodellen til NCH.

Ontogeny ble engasjert til å vurdere hvordan NCH kunne endre forretningsmodell, reposisjonere seg mot økende digitalisering og benytte teknologi-, prosess-, og systemkompetanse til å betjene markeder som hadde kommet kortere enn Norden i konvertering fra kontanter til elektronisk betalingsformidling. Ontogeny bisto ledelsen med å vurdere ulike ekspansjon- , oppkjøp- og salgsstrategier mot det Europeiske markedet, samt legge planer for betydelig effektivisering og omorganisering av den Nordiske organisasjonen.

Ontogeny team

  • Rolf Kragerud
  • Øvrige teammedlemmer er ikke lenger ansatt i Ontogeny