ICE er en aktør som tør å utfordre duopolet i telekommunikasjonsmarkedet i Norge. Ontogeny har gjennomført en strategiprosess med fokus på ekspansjon og topplinjevekst. Strategiprosessen ble gjennomført sammen med ledergruppen i ICE. Ontogeny gjennomførte hele strategiprosessen, samt implementeringen av to hovedfokusområder. Gjennom strategiprosessen fremkom det at ICE hadde større organisatoriske utfordringer som påvirket veksttakten og retning ICE som selskap kunne ta. Som en konsekvens av dette gjennomførte Ontogeny strategiprosesser for flere funksjonsledd i organisasjonen.

Ontogeny utarbeidet også en strategi for å åpne nye salgskanaler og utarbeidet en egen retail strategi, samt etablerte funksjonsområdet i ICE sin organisasjon. Ontogeny gjennomførte også flere strategiske prosjekter med fokus på kostnadsreduksjon og effektivisering, som underbygget utfallet av de strategiske valgene som ble foretatt i strategiprosessen.

Ontogeny team

  • Andreas Thalund-Fossen
  • Øvrige teammedlemmer er ikke lenger ansatt i Ontogeny