Produksjonsselskapet 4 1/2 Entertainment har de senere årene hatt suksess med filmene «Spionen» og «Ut og stjæle hester», hvor sistnevnte har vunnet flere både nasjonale og internasjonale priser. I kjølvannet av dette ønsket selskapet en strategisk vurdering av hvordan de kunne utnytte situasjonen.

Videre vurderte selskapet å etablere seg innenfor et nytt forretningsområde, distribusjon av filmer, og Ontogeny ble hentet inn for å bistå med prosess- og analysekompetanse. Gjennom prosessen ble det gjennomført en rekke workshops med selskapets ledelse og omfattende analyse av markedet, mulighetsrom og selskapet som dannet grunnlaget for anbefalingene.  

Ontogeny team

  • Bjørn Harald Hansen
  • Jan Wessel Bratterud
  • Espen Johansen
  • Øvrig teammedlem er ikke lenger ansatt i Ontogeny