ONTOGENY CONSULTING

Varige resultater gjennom analytisk tilnærming, forretningsteft og «hands-on» gjennomføringskraft

CONSULTING

Varige resultater gjennom analytisk tilnærming, forretningsteft og «hands-on» gjennomføringskraft

PROSJEKTBESKRIVELSE | 4 1/2 ENTERTAINMENT

Produksjonsselskapet, 4 1/2 Entertainment, har de senere årene hatt suksess med filmene «Spionen» og «Ut og stjæle hester», hvor sistnevnte har vunnet flere både nasjonale og internasjonale priser. I kjølvannet av dette ønsket selskapeten strategisk vurdering av hvordan de kunne utnytte situasjonen. Videre vurderte selskapet å etablere seg innenfor et nytt forretningsområde: distribusjon av filmer, og Ontogeny ble hentet inn for å bistå med prosess- og analysekompetanse. Gjennom prosessen ble det gjennomført en rekke workshops med selskapets ledelse og omfattende analyse av markedet, mulighetsrom og selskapet som dannet grunnlaget for anbefalingene. 

 

Andreas Thalund-Fossen

Partner

Bjørn Harald Hansen

Partner

Rolf Kragerud

Partner

Ontogeny Group AS

MVA 819 386 552

Klingenberggaten 7B

0161 Oslo

Ontogeny Group AS

MVA 819 386 552

Klingenberggaten 7B

0161 Oslo