ONTOGENY CONSULTING

Lasting results through analytical approach, business flair and hands-on execution power

PROSJEKTBESKRIVELSE | 4 1/2 ENTERTAINMENT

Produksjonsselskapet, 4 1/2 Entertainment, har de senere årene hatt suksess med filmene «Spionen» og «Ut og stjæle hester», hvor sistnevnte har vunnet flere både nasjonale og internasjonale priser. I kjølvannet av dette ønsket selskapeten strategisk vurdering av hvordan de kunne utnytte situasjonen. Videre vurderte selskapet å etablere seg innenfor et nytt forretningsområde: distribusjon av filmer, og Ontogeny ble hentet inn for å bistå med prosess- og analysekompetanse. Gjennom prosessen ble det gjennomført en rekke workshops med selskapets ledelse og omfattende analyse av markedet, mulighetsrom og selskapet som dannet grunnlaget for anbefalingene. 

 

Andreas Thalund-Fossen

Partner
T: +47 969 00 325
M: atf@ontogeny.no

Bjørn Harald Hansen

Partner
T: +47 405 64 040
M: bhh@ontogeny.no

Rolf Kragerud

Partner
T: +47 911 98 815
M: rk@ontogeny.no