ONTOGENY CONSULTING

Lasting results through analytical approach, business flair and hands-on execution power

PROSJEKTBESKRIVELSE | BRIDGEHILL

Bridgehill er en ledende leverandør av branntepper for slukking og spredningshindring av brann i bil, truck, bolig, mv. Selskapet har etablert en god markedsposisjon i Norge, og har i løpet av de siste årene fått fotfeste i enkelte internasjonale segmenter, samt opparbeidet en sterk interesse fra aktører i flere internasjonale markeder. For å løfte selskapet videre var det imidlertid behov for å etablere tydeligere prioriteringer av produkter og markeder.

Ontogeny Consulting bistod styret og administrasjonen med å utarbeide en vekststrategi som skal omfatte både tydelige vekstmål for hva selskapet skal oppnå i de neste 3-5 årene. 

Andreas Thalund-Fossen

Partner
T: +47 969 00 325
M: atf@ontogeny.no

Bjørn Harald Hansen

Partner
T: +47 405 64 040
M: bhh@ontogeny.no

Rolf Kragerud

Partner
T: +47 911 98 815
M: rk@ontogeny.no