Bridgehill AS er et oppstartselskap som har utviklet branntepper for effektiv slukning av bilbranner, og er spesielt effektive mot slukning av brann i el-biler. Selskapets produkter er standard utrustning på de fleste brannbiler i Norge, og har etablert distribusjon i flere internasjonale markeder. Selskapets produkter har en unik utforming og en kjemisk sammensetning som resulterer i bedre slukningseffektivitet enn konkurrentenes produkter.

Ontogeny ble kontaktet for å bistå i utvikling av en internasjonal strategi for selskapet, og arbeidet tett med grunder og styret i en 8 ukers prosess.  En betydelig utfordring var å harmonisere grunders og styrets ulike oppfatning av geografiske satsingsområder, prismodell, og distribusjonsstrategi. Ontogeny gjennomførte en omfattende markedskartlegging, intervjuet mulige samarbeidspartnere og kunder, og etablerte en faktabasert plattform som styret og grunder kunne enes om. Prosjektet inkluderte også utvikling av en organisasjonsmodell, kompetansebehov og investeringsbehov for å skalere opp selskapet. Resultatet ble en omforent og fokusert strategi med tydelige mål og prioriteringer som selskapet skulle følge i de neste 3 år. 

Ontogeny team

  • Rolf Kragerud
  • Jan Wessel Bratterud
  • Bendik Persch Andersen
  • Øvrig teammedlem er ikke lenger ansatt i Ontogeny