ONTOGENY CONSULTING

Varige resultater gjennom analytisk tilnærming, forretningsteft og «hands-on» gjennomføringskraft

CONSULTING

Varige resultater gjennom analytisk tilnærming, forretningsteft og «hands-on» gjennomføringskraft

PROSJEKTBESKRIVELSE | BRIDGEHILL

Bridgehill er en ledende leverandør av branntepper for slukking og spredningshindring av brann i bil, truck, bolig, mv. Selskapet har etablert en god markedsposisjon i Norge, og har i løpet av de siste årene fått fotfeste i enkelte internasjonale segmenter, samt opparbeidet en sterk interesse fra aktører i flere internasjonale markeder. For å løfte selskapet videre var det imidlertid behov for å etablere tydeligere prioriteringer av produkter og markeder.

Ontogeny Consulting bistod styret og administrasjonen med å utarbeide en vekststrategi som skal omfatte både tydelige vekstmål for hva selskapet skal oppnå i de neste 3-5 årene. 

Andreas Thalund-Fossen

Partner

Bjørn Harald Hansen

Partner

Rolf Kragerud

Partner

Ontogeny Group AS

MVA 819 386 552

Klingenberggaten 7B

0161 Oslo

Ontogeny Group AS

MVA 819 386 552

Klingenberggaten 7B

0161 Oslo