Ontogeny bistod St1 med å utarbeide av en funksjons- og IT strategi med fokus på vekst i butikkleddet og forbedring av operativ butikkdrift. Ved å benytte en erfaringsbasert tilnærming, støttet med strategisk analyse ble en helhetlig operativ strategi utviklet. Prosjektet resulterte i en større IT drevet endring for alle butikker i Norge for å istandsette veksttakten som var ønsket, samt effektivisering av den operative driften. Ontogeny har pågående strategiaktiviteter for St1.

 

Ontogeny team

  • Andreas Thalund-Fossen
  • Marius Nordkvelde