Ontogeny bistod Canal Digital med å gjennomføre flere strategiprosesser, innenfor flere virksomhetsnivåer, og hvor alle strategiprosessene dannet et hierarki. Initielt bistod Ontogeny Canal Digital med å utvikle en konsernstruktur med fokus på vekst og omstilling i det Nordiske markedet. Ontogeny foretok ekstern- og internanalyse hvorpå forskjellige handlingsalternativer basert på scenarioer ble gjennomgått før man tok de endelige strategiske valgene.

I det videre arbeidet bistod Ontogeny Canal Digital i gjennomføringen av valgte strategier med fokus på «Nordifisering» som et vekstelement. Dette betød at fire autonome og landspesifikke virksomhetsområder ble slått sammen til en helhetlig, Nordisk, organisasjon, med fokus på effektivisering, økt lønnsomhet og reduserte kostnader.

Ontogeny bistod også Canal Digital med utarbeidelsen av supply-chain strategi. Dette arbeidet fokuserte på utarbeidelse av en strategi for hvordan få effektive logistikkledd globalt. Gjennom strategiprosessen ble handlingsplaner besluttet med fokus på bruk av disruptive metoder for å senke kostnadene og øke fleksibiliteten i hele verdikjeden.  Ontogeny bistod med implementeringen av valgt strategi med fokus på supply-chain optimalisering, samt en rekke forbedrings- og effektiviseringstiltak, herunder nedbemanning, omorganisering fra norsk til nordisk organisasjon, leverandørbytter og internasjonalisering.

 

Ontogeny team

  • Andreas Thalund-Fossen