AF Gruppen består av en rekke selskap som er tilknyttet via eierskap og navn, men ikke via funksjon. Ontogeny bistod med en strategiprosess for gruppens sentrale funksjonsområder, i samspill med alle ledergruppene i datterselskapene. Ontogeny gjennomførte strategiprosessen basert på intern analyse og interne behov, samt en benchmark med andre eksterne selskaper i sammenlignbare bransjer. Ledergruppene i alle datterselskapene i Norge og Sverige ble involvert i det strategiske arbeidet, samt utarbeidelsen av beslutningsgrunnlag.

Basert på den valgte strategiske retningen bistod Ontogeny AF Gruppen med å gjennomføre en IT strategiprosess med fokus på sentrale funksjoner og hovedkontor, sett opp mot de forskjellige «organisasjonene» og funksjonene i AF som en totalitet. Arbeidet ble gjennomført i samarbeid med konsernledelsen og CEO.

Ontogeny team

  • Andreas Thalund-Fossen