Elaway-logo

Eviny og Hafslund Eco har startet opp flere initiativer for å bidra til at overgangen til en helelektrisk morgendag skjer fortere. Et av disse initiativene er Elaway. Ontogeny gjennomførte en strategiprosess ved oppstarten av selskapet for å legge en vekststrategi for å ta selskapet fra et oppstartsselskap til å bli en europeisk aktør innenfor ladning av elbil.

Ontogeny har også vært instrumentell i implementeringen av valgt strategi. Senere har Ontogeny gjennomført landsbaserte strategiprosesser hvor arbeidet har vært fokusert på utvikling av egne strategier per land hvor selskapet har ekspandert til. Ontogeny bidrar også med implementering av valgte strategier i de lokale landene. Ontogeny har også et operativt ansvar for den internasjonale satsningen til selskapet.

Ontogeny team

  • Andreas Thalund-Fossen
  • Rolf Kragerud
  • Natalia Müller
  • Bendik Persch Andersen