Mikon er et lite programvareselskap med ca. 30 års fartstid som leverer løsninger for driftsrapportering til en rekke sektorer, inkl. olje & gass og industri. Selskapet har fått ny eier, som ønsker å utvikle og vokse selskapet. Ontogeny bisto Mikon med å utarbeide en vekststrategi for selskapet. Ambisjonsnivå, internanalyser og omfattende analyser av eksterne markedsmuligheter ble gjennomført. Basert på disse analysene ble det definert noen satsingsområder, det ble utarbeidet et business case for de kommende årene og en strategirealiseringsplan ble utviklet, både knyttet til produktutvikling, markedsutvikling og organisasjonsutvikling.

 

Ontogeny team

  • Bjørn Harald Hansen
  • Jan Wessel Bratterud
  • Sindre Halvorsen