consulting b2
HK logo1

Høyskolen Kristiania har de senere årene opplevd voldsom vekst. Høyskolen har ambisjoner om å videreføre veksten i årene som kommer, som er forventet utløse et betydelig plassbehov. På bakgrunn av dette skulle høyskolen ta stilling til inngåelse av en ny leiekontrakt på lokaler med betydelig undervisningskapasitet. Ontogeny Consulting bistod høyskolen med omfattende simuleringer av fremtidig undervisning og utarbeidelse av beslutningsmateriale.

Med utgangspunkt i prognostisert studentvekst ble det generert nye studieplaner frem mot 2025, hvorpå fremtidig undervisningstimer ble simulert i eksisterende og nye undervisningslokaler. Det ble her gjort simuleringer med ulike undervisningsformer og ulik grad av digital undervisning, for å synliggjøre et spekter av ulike alternativer for fremtidens høyskole. Simuleringene indikerte vekstpotensial for ulike bygningsmasser, samt muligheter for sammenslåing av overlappende undervisning (repeterende undervisning). 

Ontogeny team

  • Bjørn Harald Hansen