ONTOGENY CONSULTING

Lasting results through analytical approach, business flair and hands-on execution power

PROSJEKTBESKRIVELSE | HØYSKOLEN KRISTIANIA

Høyskolen Kristiania har de senere årene opplevd voldsom vekst. Høyskolen har ambisjoner om å videreføre veksten i årene som kommer, som er forventet utløse et betydelig plassbehov. På bakgrunn av dette skulle høyskolen ta stilling til inngåelse av en ny leiekontrakt på lokaler med betydelig undervisningskapasitet. Ontogeny Consulting bistod høyskolen med omfattende simuleringer av fremtidig undervisning og utarbeidelse av beslutningsmateriale.

Med utgangspunkt i prognostisert studentvekst ble det generert nye studieplaner frem mot 2025, hvorpå fremtidig undervisningstimer ble simulert i eksisterende og nye undervisningslokaler. Det ble her gjort simuleringer med ulike undervisningsformer og ulik grad av digital undervisning, for å synliggjøre et spekter av ulike alternativer for fremtidens høyskole. Simuleringene indikerte vekstpotensial for ulike bygningsmasser, samt muligheter for sammenslåing av overlappende undervisning (repeterende undervisning). 

Andreas Thalund-Fossen

Partner
T: +47 969 00 325
M: atf@ontogeny.no

Bjørn Harald Hansen

Partner
T: +47 405 64 040
M: bhh@ontogeny.no

Rolf Kragerud

Partner
T: +47 911 98 815
M: rk@ontogeny.no