consulting b2
Skala logo

Ontogeny bistod Skala, en ledende aktør innenfor næringsmiddelindustrien, med en markedsanalyse for å identifisere mulige vekstområder for Skala. Dette arbeidet var et viktig bakteppe for en omfattende strategiprosess med fokus på å tydeliggjøre målbilde, business case, markedsposisjonering og en konkretisering og operasjonalisering av strategien.

Arbeidet bestod av eksterne analyser knyttet til markedsvurderinger og internanalyse av kunder, organisasjon, samt omfattende økonomisk analyse. Analysene lå til grunn for en rekke workshops med ledelsen i hvert av forretningsområdene. Det ble avholdt fra tre til åtte workshops for de syv forretningsområder i Skala samt for konsernet som helhet.

Ontogeny team

  • Bjørn Harald Hansen
  • Espen Johansen
  • Jan Fredrik Herud
  • Natalia Müller
  • Svein Solhaug