Ontogeny bistår Nebb med en virksomhetsstrategiprosess for alle selskapene i Nebb Gruppen, med fokus på Nebb Engineering AS og Nebb sine utelandskontorer. Arbeidet består av å utvikle en total virksomhetsstrategi, samt implementeringen av denne. Oppdraget er pågående og informasjon tilbakeholdt. 

 

Ontogeny team

  • Andreas Thalund-Fossen