Ontogeny bistod Telenor med å gjennomføre en forretningsstrategiprosess innenfor funksjonsområdet Sikkerhet, basert på de endrede sikkerhetsbildene og risikofaktorene som truer Norge og Norges kritiske infrastruktur.

Ontogeny bistod både med utarbeidelse av strategien, samt gjennomføringen av utfallet av de strategiske valgene som ble gjort. Gjennomføringen og utfallet av prosjektet er  strengt sikkerhetsbelagt og underlagt sikkerhetsloven, E-loven og EKOM loven.

 

Ontogeny team

  • Andreas Thalund-Fossen