Kompetanseundersøkelse for Drammen kommune

Kompetanseundersøkelse for Drammen kommune

ONTOGENY CONSULTING Varige resultater gjennom analytisk tilnærming, forretningsteft og «hands-on» gjennomføringskraft CONSULTING Varige resultater gjennom analytisk tilnærming, forretningsteft og «hands-on» gjennomføringskraft PROSJEKTBESKRIVELSE | DRAMMEN KOMMUNE...