Funksjonsstrategi med fokus på effektivisering i AF-Gruppen

Funksjonsstrategi med fokus på effektivisering i AF-Gruppen

AF Gruppen består av en rekke selskap som er tilknyttet via eierskap og navn, men ikke via funksjon. Ontogeny bistod med en strategiprosess for gruppens sentrale funksjonsområder, i samspill med alle ledergruppene i datterselskapene. Ontogeny gjennomførte...
Virksomhetsstrategi m.m. for Skala AS

Virksomhetsstrategi m.m. for Skala AS

Ontogeny bistod Skala, en ledende aktør innenfor næringsmiddelindustrien, med en markedsanalyse for å identifisere mulige vekstområder for Skala. Dette arbeidet var et viktig bakteppe for en omfattende strategiprosess med fokus på å tydeliggjøre målbilde, business...
Forretnings- og funksjonsstrategi med fokus på vekst for St1

Forretnings- og funksjonsstrategi med fokus på vekst for St1

Ontogeny bistod St1 med å utarbeide av en funksjons- og IT strategi med fokus på vekst i butikkleddet og forbedring av operativ butikkdrift. Ved å benytte en erfaringsbasert tilnærming, støttet med strategisk analyse ble en helhetlig operativ strategi utviklet....