Forretnings- og funksjonsstrategi med fokus på vekst for St1

Forretnings- og funksjonsstrategi med fokus på vekst for St1

Ontogeny bistod St1 med å utarbeide av en funksjons- og IT strategi med fokus på vekst i butikkleddet og forbedring av operativ butikkdrift. Ved å benytte en erfaringsbasert tilnærming, støttet med strategisk analyse ble en helhetlig operativ strategi utviklet....