Konsernstrategi med fokus på vekst og ekspansjon for Elaway AS

Konsernstrategi med fokus på vekst og ekspansjon for Elaway AS

Eviny og Hafslund Eco har startet opp flere initiativer for å bidra til at overgangen til en helelektrisk morgendag skjer fortere. Et av disse initiativene er Elaway. Ontogeny gjennomførte en strategiprosess ved oppstarten av selskapet for å legge en vekststrategi for...
Forretnings- og funksjonsstrategi med fokus på vekst for St1

Forretnings- og funksjonsstrategi med fokus på vekst for St1

Ontogeny bistod St1 med å utarbeide av en funksjons- og IT strategi med fokus på vekst i butikkleddet og forbedring av operativ butikkdrift. Ved å benytte en erfaringsbasert tilnærming, støttet med strategisk analyse ble en helhetlig operativ strategi utviklet....
Etablering av vekststrategi for Mikon AS

Etablering av vekststrategi for Mikon AS

Mikon er et lite programvareselskap med ca. 30 års fartstid som leverer løsninger for driftsrapportering til en rekke sektorer, inkl. olje & gass og industri. Selskapet har fått ny eier, som ønsker å utvikle og vokse selskapet. Ontogeny bisto Mikon med å utarbeide...