Funksjonsstrategi med fokus på effektivisering i AF-Gruppen

Funksjonsstrategi med fokus på effektivisering i AF-Gruppen

AF Gruppen består av en rekke selskap som er tilknyttet via eierskap og navn, men ikke via funksjon. Ontogeny bistod med en strategiprosess for gruppens sentrale funksjonsområder, i samspill med alle ledergruppene i datterselskapene. Ontogeny gjennomførte...
Virksomhetsstrategi m.m. for Skala AS

Virksomhetsstrategi m.m. for Skala AS

Ontogeny bistod Skala, en ledende aktør innenfor næringsmiddelindustrien, med en markedsanalyse for å identifisere mulige vekstområder for Skala. Dette arbeidet var et viktig bakteppe for en omfattende strategiprosess med fokus på å tydeliggjøre målbilde, business...
Utarbeidelse av virksomhetsstrategi for Norsk Regnesentral AS

Utarbeidelse av virksomhetsstrategi for Norsk Regnesentral AS

Norsk Regnesentral er den ledende forskningsstiftelsen i Norge innen stokastisk matematikk og statistikk. Stiftelsen har hatt en betydelig vekst, har høy lønnsomhet og en solid balanse. Stiftelsen stod foran et ledelsesmessig generasjonsskifte, hadde en sterk posisjon...