FOKUSET

Hvilke sektorer?

Vi arbeider på tvers av ulike bransjer, men har særlig erfaring fra utvalgte sektorer

Våre rådgivere har erfaring fra å bistå både offentlige og private virksomheter i en lang rekke sektorer.

Vi har et særlig fokus på:

Teknologi & telekom

Industri & produksjon

Detaljhandel

Energi

Aktive eierfond

01

Teknologi og telekom

Ontogenys seniorrådgivere har bred erfaring med programvareselskap i mange sektorer. Vi har også relevant erfaring fra maskinvare og teknologiselskaper innen medtech, generell elektronikk/IOT, mikro- og nanoteknologi, og sensorikk. Vi har også omfattende erfaring fra flere av de ledende, nordiske telekomoperatørene.

Vi bistår med kapitalinnhenting, eierskifte og strategisk bistand for teknologiselskaper og støtter telekomaktørene innen digital transformasjon og operasjonell forbedring.

ICE

Bistått med å forbedre kundeservice og utvikle konsept for Ice’ butikksatsing

Telenor

Ledet omfattende program for å innføre Microsoft 365 for 6500 brukere i Telenor Norge

Sysco Digital

Bistått i prosessen med å selge dette IT-konsulentselskapet til Cegal

Avanzus

Støttet teknologiselskap i vekst som leverer innovative faktureringsløsninger med leveranse og operasjonell forbedring av leveranser

Lunav

Bisto tidligfasevirksomhet som leverer IoT-løsninger med strategi, forretningsmodell og informasjonsmemorandum for kapitalinnhenting

02

Energi

Ontogeny tilbyr innsikt og strategiutvikling for oljeservice, vind- og solkraft, strømsalg, vannkraft og ladeinfrastruktur for elbiler for å drive bærekraftig vekst.

Vi bistår våre klienter i forbindelse med transaksjoner, «post merger»-prosesser, strategisk og operativ forretningsutvikling samt forbedringsarbeid.

Elaway

Bistått med ekspansjonsstrategi, operasjonell forretningsutvikling samt operasjonell drift og forbedring

St1

Ledet testing av nytt system for kjøp og betaling på samtlige St1-drivstoffstasjoner

Bransjeforeningen Offshore Norge

Støttet bransjeinitiativ i olje&gass for å forbedre, forenkle og standardisere innkjøpsprosesser og -rutiner

edinsights

Gjennomførte markedsanalyse og anbefalte tilpasninger av verdiforslag og “go to market”-strategi for teknologileverandør til vannkraftsektoren

Kvitebjørn Varme

Bisto med å utarbeide business case, plan og struktur for å etablere karbonfangstanlegg ved forbrenningsanlegget selskapet drifter

03

Detaljhandel

Ontogenys seniorrådgivere har omfattende erfaring fra bl.a. dagligvare, byggevare, møbel samt sport og friluftsliv.

Vi jobber tett med våre kunder for å utvikle strategier, tilpasse organisasjons- og eierstruktur, forbedre operasjonell effektivitet og realisere effektiviserings- og forretningsmodellgevinster gjennom digitalisering.

Beijer Byggmaterial

Ledet supply chain-avdelingen for å effektivisere, digitalisere og redusere ukurans i fokant av salg av Skandinavias største byggevarekjede

Fagmøbler

Bistått styret og ledergruppen med eier- og organisatoriskstrategi for å gjennomføre nødvendige strukturelle grep og endringer

Beauty Studio 23

Utviklet og realisert konsept for hudpleiekjede, med negler, bryn og vippebehandling, samt produktsalg

Iceland Mat

Oppkapitalisert og etablert dagligvarekjede med fem butikker og grossistvirksomhet i det norske markedet

Airport Retail Group

Bistått med å etablere konsern- og prisstrategi for ARG, som driver tax free-operasjoner i ni land på 17 flyplasser

MEIR

Bistått med å hente kapital ifm. etablering og vekst av produksjon og distribusjon av akevitt

04

Industri og produksjon

Ontogenys seniorrådgivere har arbeidet tett med flere typer produksjons- og prosessindustri.

Vi bistår med kjøp og salg av selskaper, kapitalinnhenting, strategi og operasjonell forbedring gjennom hele verdikjeden, inkludert optimalisering av innkjøp og innkjøpsprosesser.

Skala

Bistått ifm. markedsanalyse, forretningsstrategi, due diligence-prosesser samt operasjonell drift og forbedring

Bridgehill

Utviklet eierstrategi og vekststrategi for software-selskap som leverer løsninger til olje og gass samt industri

Vivify

Bisto private equity-eid selskap innen kontorinnredning med økonomisk og strategisk analyse for å forbedre drift og lønnsomhet

Anora

Kartlagt og kontaktet mulige målselskaper for vin- og brennevinsprodusenten Arcus som fusjonerte med Altia i sep 2021

Othalo

Bistått med å tydeliggjøre verdiforslag og forretningsmodell samt utarbeidet investorunderlag

05

Aktive eierfond

Ontogeny har tett dialog med ledende norske og nordiske private equity- og venture-fond knyttet til investeringsmuligheter, og bistår eierfondene både før, under og etter transaksjoner.

Vi leverer gode investeringscaser til eierfondene, gjennomfører kommersiell «due diligence» og vi bistår i strategi- og forbedringsprosesser for eierfondenes porteføljeselskaper.

Credo Partners

Bistått med kommersiell due diligence og i investeringskomité ifm. kjøp av selskaper

FSN Capital / Firesafe

Utarbeidet markedsanalyser og strategisk retning for Firesafe, en ledende leverandør av brannsikringstjenester og -produkter

Pitch40

Bistått med caser og case-evaluering for oppkapitalisering av tidligfaseselskaper – Pitch40 opererer under Ontogenys konsesjon

MTI Vekst

Bistått med salg av porteføljeselskap

Priveq

Langvarig samarbeid med representanter for selskapet for å identifisere oppkjøpskandidater i Norge

Hawk Infinity

Samarbeid om identifisering av oppkjøpskandidater i Norge for konkrete segmenter