ONTOGENY GROUP

Ontogeni betyr utvikling fra fosterstadium til voksent individ – vi bistår som strategisk utviklingspartner for organisasjoner i endring 

TEAM

Andreas Thalund-Fossen

Andreas Thalund-Fossen

Group Partner

Andreas har i mange år arbeidet i og med store, internasjonale selskaper og har et globalt perspektiv. Han har omfattende erfaring knyttet til endring og omstiling, forbedringsarbeid, snuoperasjoner, IT og supply chain.  Både som rådgiver til styrer, som innleid daglig leder eller innkjøpsdirektør i store omstillingsprosesser, eller som rådgiver og pådriver for ledere som gjennomfører omfattende endringsprosesser.

+47 969 00 325
atf@ontogeny.no

Bjørn Harald Hansen

Bjørn Harald Hansen

Group Partner

Bjørn Harald har over 20 års erfaring fra konsulentvirksomhet, finansbransjen og operative lederroller. Han er en «allrounder» som har arbeidet med et bredt spekter av problemstillinger relatert til strategi, forretningsutvikling, analyse og organisasjonsutvikling for både store konsern, vekstbedrifter og oppstartsvirksomheter. Han har også omfattende rådgivningserfaring fra offentlig sektor.  

+47 405 64 040
bhh@ontogeny.no

Jan Wessel Bratterud

Jan Wessel Bratterud

Group Partner

Jan har 17 års erfaring som produkt-, markedsførings- og alliansedirektør innen IT-markedet. Han har bred erfaring fra globale IT-selskap og mindre start-ups, med lang internasjonal fartstid. De siste 20 årene har Jan drevet med corporate finance, samt investeringer i ulike virksomheter. Han leder i dag også investeringsselskapet MTI Vekst.

+47 916 48 411
jwb@ontogeny.no

Sindre Halvorsen

Sindre Halvorsen

Consultant

Sindre har en mastergrad i business med spesialisering i finans fra BI Norwegian Business School, med utvekslingsopphold ved Xi’an Jiaotong-Liverpool University i Suzhou, Kina. Han har bakgrunn som analytiker i BDO Advisory, hvor han har bistått selskaper med alt fra kapitalinnhenting til utvikling og implementering av nye strategier.

+47 476 77 801
sha@ontogeny.no

Anita Abdullahu

Anita Abdullahu

Consultant

Anita har en Master fra NTNU i industriell økonomi og teknologiledelse, med spesialisering i operasjonsforskning.
Hun har mange års erfaring fra gullsmedbransjen, og har blant annet hatt posisjoner som IT-sjef og controller hos en av de ledende  detaljistene i bransjen. 

+47 950 01 995
aab@ontogeny.no

Daniel Stefano Dilling

Daniel Stefano Dilling

Partner Consulting

Daniel har 15 års erfaring med å lede store kundeprosjekter og team i privat og offentlig sektor. Dyp kunnskap innen retail, telekom og media. Jobber med prosessforbedring, digitalisering, driftsmodell, styringsmodell og endringsledelse for å sikre verdirealisering for kunden. Bakgrunn fra Accenture og NTNU Industriell økonomi.

+47 994 92 165
dsd@ontogeny.no

Marius Kristian Nordkvelde

Marius Kristian Nordkvelde

Director

Marius har lang erfaring med anvendte forskningsprosjekter og analyse innen strategi og industriell konkurranseevne.  Han har i lang tid studert mange av de største næringene i Norge, bl.a. energi, finans og bygg, anlegg og eiendom.  Siviløkonom fra BI og har i tillegg «Advanced Certificate for Executives in Management, Innovation and Technology» fra Massachusetts Institute of Technology (MIT).

+47 464 10 541
mn@ontogeny.no

Rolf Kragerud

Rolf Kragerud

Managing Partner

Rolf har 28 års erfaring fra konsulent- og finansbransjen og fra operative lederroller i næringslivet. Han har gjennom hele karrieren arbeidet med selskaper som har vært i en betydelig omstillingssituasjon som følge av strategiske, teknologiske, markedsmessige og/eller eiermessige endringer. Han har bl.a. vært med på å bygge opp Accentures strategiavdeling i Oslo og arbeidet i McKinsey & Co.

+47 911 98 815
rk@ontogeny.no

Bendik Persch Andersen

Bendik Persch Andersen

Manager

Bendik er utdannet sivilingeniør i Industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU, og har fra tidligere solid erfaring innen produksjonsledelse, salg og distribusjon. Bendik har i tillegg bakgrunn som profesjonell langrennsløper på høyt nasjonalt nivå.

+47 988 36 727
bpa@ontogeny.no

Espen Sten Johansen

Espen Sten Johansen

Man. Partner OCF/Group Partner

Espen har 18 års erfaring fra energi- og finanssektoren, fra operasjonelle og rådgivende roller i Oslo, Houston, London og Dubai. Han innehar betydelig kompetanse innen egenkapitals- og gjeldsfinansiering, teknologi- og forretningsutvikling, kommersialisering, markedsføring og etableringen av strategiske partnerskap.

+47 918 54 440
esj@ontogeny.no

Ole Herman Imset

Ole Herman Imset

Associate

Ole Herman er student ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) der han fullfører sin mastergrad i Industrial Economy and Technology Management (Indøk). Han begynner for fullt i Ontogeny sommeren 2024, men bistår allerede selskapet med en rekke oppgaver.

+47 954 54 130
ohi@ontogeny.no

Sebastian Sande

Sebastian Sande

Associate

Sebastian har en mastergrad i Accounting and Finance fra London School of Economics. Videre har han en Bachelorgrad fra University of Edinburgh med hovedvekt på finans. I løpet av bacheloren tilbrakte han et år på utveksling på Bocconi i Milano.

+47 482 01 080
sgs@ontogeny.no

Bernhard Belaúnde Brynsrud

Bernhard Belaúnde Brynsrud

Associate

Bernhard er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i “Sustainable Finance”. I studietiden har han også tilbrakt et halvt år på NOVA School of Business and Economics i Lisboa. Han har i tillegg vært junior konsulent i Edge Innovation Group under studietiden.  

+47 473 58 621
bbb@ontogeny.no

Jan Fredrik Herud

Jan Fredrik Herud

Consultant

Jan Fredrik har en master i Industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU, med spesialisering i finans og marin teknikk. Jan Fredrik har erfaring med analyse og finansiell modellering fra studier og ulike prosjekter, i tillegg til tidligere internships. 

+47 950 05 448
jfh@ontogeny.no

Robert Frostad

Robert Frostad

Associated Partner

Robert har 25 års erfaring fra konsulentvirksomhet og operative lederroller i bl.a. bank og forsikring, olje- og gassvirksomhet, energi, telekom, næringsmiddel og varehandel. Han er spesialist på restruktureringer og kommersialisering av nye produksjonsteknologier. Bakgrunn fra bl.a. McKinsey & Co. og Index Advisors.  

+47 901 04 325
rf@ontogeny.no

Øyvind R. Eikeland

Øyvind R. Eikeland

Director

Øyvind har lang erfaring innen strategiarbeid og M&A fra flere av de største konsulent- og finanshusene. Han har en Master of Science (MSc), Applied Economics and Finance fra Copenhagen Business School.

+47 992 96  112
ore@ontogeny.no