ONTOGENY GROUP

Ontogeni betyr utvikling fra fosterstadium til voksent individ – vi bistår som strategisk utviklingspartner for organisasjoner i endring 

TEAM

Andreas Thalund-Fossen

Andreas Thalund-Fossen

Partner

Andreas har i mange år arbeidet i og med store, internasjonale selskaper og har et globalt perspektiv. Han har omfattende erfaring knyttet til endring og omstiling, forbedringsarbeid, snuoperasjoner, IT og supply chain.  Både som rådgiver til styrer, som innleid daglig leder eller innkjøpsdirektør i store omstillingsprosesser, eller som rådgiver og pådriver for ledere som gjennomfører omfattende endringsprosesser.

T: 969 00 325
M: atf@ontogeny.no

Bendik Persch Andersen

Bendik Persch Andersen

Manager

Bendik er utdannet sivilingeniør i Industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU, og har fra tidligere solid erfaring innen produksjonsledelse, salg og distribusjon. Bendik har i tillegg bakgrunn som profesjonell langrennsløper på høyt nasjonalt nivå.

T: 988 36 727
M: bpa@ontogeny.no

Bjørn Harald Hansen

Bjørn Harald Hansen

Partner

Bjørn Harald har over 20 års erfaring fra konsulentvirksomhet, finansbransjen og operative lederroller. Han er en «allrounder» som har arbeidet med et bredt spekter av problemstillinger relatert til strategi, forretningsutvikling, analyse og organisasjonsutvikling for både store konsern, vekstbedrifter og oppstartsvirksomheter. Han har også omfattende rådgivningserfaring fra offentlig sektor.  

T: 405 64 040
M: bhh@ontogeny.no

Espen Sten Johansen

Espen Sten Johansen

Partner

Espen har 18 års erfaring fra energi- og finanssektoren, fra operasjonelle og rådgivende roller i Oslo, Houston, London og Dubai. Han innehar betydelig kompetanse innen egenkapitals- og gjeldsfinansiering, teknologi- og forretningutvikling, kommersialisering, markedsføring og etableringen av strategiske partnerskap.

T: 918 54 440
M: esj@ontogeny.no

Henrik Sundt

Henrik Sundt

Associated Partner

Henrik har lang M&A-erfaring som kjøper, selger, eier og rådgiver. Han har bakgrunn fra bl.a. hedgefondet WarrenWicklund Multistrategy ASA, styrearbeid og som gründer/partner i uavhengige rådgivningsselskap innen M&A, senest Jarlsberg Partners. Henrik er utdannet siviløkonom fra BI og Universität Mannheim.

T: 907 60 477
M: hs@ontogeny.no

Jan Fredrik Herud

Jan Fredrik Herud

Analyst

Jan Fredrik har en master i Industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU, med spesialisering i finans og marin teknikk. Jan Fredrik har erfaring med analyse og finansiell modellering fra studier og ulike prosjekter, i tillegg til tidligere internships. 

T: 950 05 448
M: jfh@ontogeny.no

Jan Wessel Bratterud

Jan Wessel Bratterud

Partner

Jan har mer enn 15 års erfaring som produkt-, markedsførings- og alliansedirektør innen IT-markedet. Han har bred erfaring fra globale IT-selskap og mindre start-ups, med lang internasjonal fartstid. De siste 20 årene har Jan drevet med corporate finance, samt investeringer i ulike virksomheter. Han leder i dag også investeringsselskapet MTI Vekst.

T: 916 48 411
M: jwb@ontogeny.no

Marius Kristian Nordkvelde

Marius Kristian Nordkvelde

Manager

Marius har lang erfaring med anvendte forskningsprosjekter og analyse innen strategi og industriell konkurranseevne.  Han har i lang tid studert mange av de største næringene i Norge, bl.a. energi, finans og bygg, anlegg og eiendom.  Siviløkonom fra BI og har i tillegg «Advanced Certificate for Executives in Management, Innovation and Technology» fra Massachusetts Institute of Technology (MIT).

T: 464 10 541
M: mn@ontogeny.no

Natalia Müller

Natalia Müller

Analyst

Natalia har en master i markedsføring med særlig fokus på analyse fra University of Denver. Natalia har fra tidligere erfaring med markeds- og kategorianalyse og kategoristrategi fra Orkla, samt  immaterielle rettigheter. Hun har også bakgrunn som profesjonell langrennsløper på høy internasjonalt nivå. 

T: 921 23 374
M: nam@ontogeny.no

Nicolay Ingebretsen

Nicolay Ingebretsen

Advisor M&A

Nicolay har 5 års erfaring som gründer og rådgiver i SMB- markedet, med fokus på innovative løsninger for finansiering og verdiutvikling, forretningsmodeller og strategi. Nicolay er utdannet økonom fra USN.

T: 936 93 559
M: ni@ontogeny.no

Petter Mather Simonsen

Petter Mather Simonsen

Associated Partner

Petter har 30+ års erfaring som rådgiver/leder innen strategi- og forretningsutvikling, M&A og endringsprosesser. Han trives godt i det udefinerte grenselandet hvor teknologi, finans og marked møtes, og har erfaring fra en rekke større internasjonale konsern som ABB, Elkem og Telenor, i tillegg til innovative oppstartsvirksomheter.

T: 917 56 380
M: pms@ontogeny.no

Roar Aasvang

Roar Aasvang

Partner

Roar har mer enn 30 års erfaring fra IT-markedet i Skandinavia. Han har vært og er gründer og leder for flere tjeneste- og programvareselskaper. Omfattende erfaring som daglig leder, styreleder og rådgiver i og for ulike selskaper. Utdannelse: MSc. (siv.ing.) NTNU Trondheim og MSc. (siv.øk), BI, Oslo.

T: 913 20 493
M: raa@ontogeny.no

Robert Frostad

Robert Frostad

Associated Partner

Robert har 25 års erfaring fra konsulentvirksomhet og operative lederroller i kommersiell virksomhet. Før han ble tilknyttet Ontogeny jobbet han som rådgiver i McKinsey & Co., og Index Advisors. Som rådgiver har han jobbet med selskaper innenfor bl.a. bank og forsikring, olje- og gassvirksomhet, energi, telekom, næringsmiddel og varehandel. Han er spesialist på restruktureringer og kommersialisering av nye produksjonsteknologier.

T: 901 04 325
M: rf@ontogeny.no

Rolf Kragerud

Rolf Kragerud

Managing Partner

Rolf har 28 års erfaring fra konsulent- og finansbransjen og fra operative lederroller i næringslivet. Han har gjennom hele karrieren arbeidet med selskaper som har vært i en betydelig omstillingssituasjon som følge av strategiske, teknologiske, markedsmessige og/eller eiermessige endringer. Han har bl.a. vært med på å bygge opp Accentures strategiavdeling i Oslo og arbeidet i McKinsey & Co.

T: 911 98 815
M: rk@ontogeny.no

Sindre Halvorsen

Sindre Halvorsen

Analyst

Sindre har en mastergrad i business med spesialisering i finans fra BI Norwegian Business School, med utvekslingsopphold ved Xi’an Jiaotong-Liverpool University i Suzhou, Kina. Han har bakgrunn som analytiker i BDO Advisory, hvor han har bistått selskaper med alt fra kapitalinnhenting til utvikling og implementering av nye strategier.

T: 476 77 801
M: sha@ontogeny.no

Svein Solhaug

Svein Solhaug

Analyst

Svein har en master i økonomi med spesialisering i finans fra BI Norwegian Business School. Han har erfaring fra ulike start-up-selskaper og spiller på det norske seniorlandslaget i sandvollball, hvor han konkurrerer i verdensserien.

T: 954 99 417
M: sos@ontogeny.no